מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
חופשי חודשי 1 - לחודש אחד ₪350 4 שבועות
חופשי חודשי 300 - 3חד' ₪900 12 שבועות
כרטיסיה 8 - 3 חד' ₪730 24 כניסות
כרטיסיה 8 כניסות ₪260 8 כניסות